سرودها و ترانه های مسیحی

 

ترانه ها و سرودهای مسیحی

 

 


آهنگ مسیح من با حجم کم  1 آوریل 2008

(1.5 mb)


آلبوم زیبای سرود های مسیحی نانسی شامل 18 آهنگ1 آوریل 2008

دریافت سرودها


آلبوم یونا شامل 12 آهنگ 24 مارس 2008

دریافت سرودها


آلبوم آلیس شامل 9 آهنگ 24 مارس 2008

دریافت سرودها


آلبوم درفش پیروزی شامل 12 آهنگ 24 مارس 2008

دریافت سرودها


سرود های مسیحی2  5 فوریه 2008

سرودهای زیر جهت استفاده در گروههای کوچک تهیه شده است.(بسته اول - 6 سرود)

دریافت سرودها


سرود های مسیحی 1 27 ژانویه 2008

سرودهای زیر جهت استفاده در گروههای کوچک تهیه شده است.(بسته اول - 6 سرود)

دریافت سرودها


آهنگ روح خدا از آرین 21 ژانویه 2008

آهنگ روح خدا با اجرای آرین.این سرود از tehcs.7p.com ارائه شده است.

(3mb)


آلبوم این است روزی از مریم و پارسا  21 ژانویه 2008

آلبوم پرستشی سرودهای معروف کلیسایی با اجرای مریم و پارسا. این آلبوم قابل دانلود است و شما می توانید آن را  بطور مجانی دانلود کرده و در این پرستش همصدا شوید. (12 سرود)

دریافت سرودها


آهنگ دوستت دارم عیسی  20 ژانویه 2008

آهنگ زیبای دوستت دارم عیسی با فرمت mp3

(1.47mb)

 


Tehcs.7p.com, Designed By A.J